Oferujemy usługi z zakresu dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji.

Dezynsekcja

zwalczanie insektów (pluskwy, prusaki, karaluchy, wszy, pchły, mrówki, muchy i inne. Stosowanie metod chemicznych i niechemicznych.

Dezynsekcja metodą opryskową

Zwalczanie insektów tą metodą polega na nanoszeniu cieczy użytkowej na powierzchnie porowate i gładkie, przy użyciu opryskiwaczy ciśnieniowych. Do tego typu zabiegów używa się najczęściej preparaty, które posiadają właściwości kontaktowo-żołądkowe oraz stosuje się je w zależności od charakteru usługi, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo ludzi oraz zwierząt domowych.

Zabieg powyższą metodą czasami należy przeprowadzić tzw. metodą rotacyjną, która polega na zastosowaniu preparatów z różnych grup chemicznych, ponieważ niektóre owady dość szybko uodparniają się na pewne substancje chemiczne.

Dezynsekcja metodą zamgławiania

Zwalczanie owadów tą metodą polega na zastosowaniu specjalnych wytwornic aerozoli, które wytwarzają drobnokroplistą mgłę, wnikającą w najbardziej niedostępne zakamarki w pomieszczeniu. Metoda ta szczególnie polecana przy zwalczaniu pluskiew.

Dezynsekcja metodą żelową

Zabieg ten wykonuje się przy użyciu sprzętu do aplikacji środka biobójczego w formie żelu, który podawany jest w odpowiednie miejsca, w których przebywają lub z różnym prawdopodobieństwem mogą znajdować się insekty. Metoda ta jest bardzo bezpieczna i skuteczna w zwalczaniu przede wszystkim prusaków, karaluchów oraz mrówek.

Dezynsekcja metodą termiczną

W tej metodzie wykorzystuje się gorącą parę wodną, która pod wysokim ciśnieniem jest generowana ze specjalnego urządzenia. Metoda ta dobrze sprawdza się w eliminacji jaj owadów oraz w likwidacji drobnoustrojów.

Dezynsekcja metodą opylania

Zabieg ten polega na tym, że na wybrane miejsca nanosi się przy użyciu opylaczy środki owadobójcze o formulacji pylistej. Metodę tę stosuje się najczęściej jako alternatywę dla oprysków, gdy nie można zastosować cieczy w konkretnym miejscu dezynsekowanym.

Do zwalczania insektów stosuje się także różnego rodzaju pułapki, których zadaniem jest fizyczna eliminacja szkodników oraz monitoring miejsc występowania szkodników i ich liczebność. Jest to metoda bezpieczna dla ludzi i zwierząt.

W mojej pracy zwalczania szkodników stosuję, szczególnie do usuwania pluskwy domowej, jednocześnie różnorodne metody, które są dostępne i adekwatne do danej sytuacji. Metoda ta (IPM) polega na stosowaniu wszystkich dostępnych metod i sposobów niszczenia szkodników w celu obniżenia liczebności niechcianych szkodników w sposób: skuteczny, ekonomiczny i bezpieczny dla środowiska, zdrowia ludzi i zwierząt domowych.

Dezynfekcja

Niszczenie drobnoustrojów na powierzchniach i przedmiotach użytkowych (wirusów w tym Koronawirusa Covid-19, bakterii, grzybów, itp.). Stosowanie metod chemicznych i niechemicznych.

Deratyzacja

Zwalczanie gryzoni (szczury, myszy i inne). Stosowanie metod chemicznych i niechemicznych.

Dezodoryzacja, ozonowanie

Usuwanie niepożądanego zapachu (odoru).